DU THUYỀN NHIÊU LỘC

Tour ăn tối trên Thuyền Nhiêu Lộc

Tour ăn tối trên Thuyền Nhiêu Lộc

ĂN TỐI TRÊN THUYỀN KÊNH NHIÊU LỘC

(Menu 3 món, thời gian 1,5 tiếng du ngoạn)

Giá vé:
420.000

 123